Avgifter för alkoholtillstånd

Här hittar du alla avgifter för prövning, handläggning och tillsyn vad gäller serveringstillstånd. En del poster har fasta avgifter medan andra beräknas löpande, men det är alltid den aktuella timtaxan som utgör grunden.

Taxan beslutas av Ängelholms kommunfullmäktige och räknas om inför varje kalenderår. Nedan hittar du alla avgifter för arenden inom Miljöbalken.

  • Aktuell timtaxa för 2024 är 1 160 kronor.
Avgifter för alkoholtillstånd

Prövning av ansökan

Antal timmar

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten och till slutna sällskap

16 timmar

Ansökan om tillstånd för servering till allmänheten 1 dag

3 timmar

Ansökan om tillstånd för servering till allmänheten 2-7 dagar

5 timmar

Ansökan om ändrat eller om utvidgat tillstånd

4 timmar

Ansökan om tillstånd för servering till slutna sällskap, enstaka tillfälle

2 timmar

Ansökan om tillstånd för servering till slutna sällskap, högst tio gånger per år

4 timmar

Ansökan om tillstånd för pausservering, enstaka tillfälle

2 timmar

Ansökan om tillstånd för pausservering, högst tio gånger per år

4 timmar

Ansökan om gemensam serveringsyta, per sökanden

2 timmar

Ansökan om tillstånd till provsmakning vid tillfälliga arrangemang 1 dag

4 timmar

Ansökan om tillstånd till provsmakning vid tillfälliga arrangemang
2-7 dagar

8 timmar

Ansökan om tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8 timmar

Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering vid slutna sällskap och då sökanden redan har ett serveringstillstånd

5 timmar


Övriga avgifter i samband med prövning av ansökan

Antal timmar

Kunskapsprov 44-60 frågor per anmält provtillfälle, betalas i förväg

2 timmar

Kunskapsprov 28 frågor per anmält provtillfälle, betalas i förväg

1 timme


Handläggning av anmälan

Antal timmar

Anmälan om ändring av samtliga ägare

10 timmar

Anmälan om ändring av enstaka ägare, per person (max 1o timmar totalt)

3 timmar

Anmälan om ändring av lokal eller verksamhet

2 timmar

Anmälan om serveringslokal för catering

2 timmar

Anmälan för att sälja folköl

2 timmar

Årlig tillsynsavgift baserad på försäljning

Avgifterna avser tillsynsavgift för severing till allmänheten. Du betalar dels en avgoft för själva tillsynen och om det är med eller utan anmärkning. Utöver det baseras den totala tillsynsavgiften på hur många liter ren alkohol (100%) du säljer under ett år.

Tillsynsavgifter, samt försäljning per år

Antal timmar

Avgift för inre tillsyn utan anmärkning

1 timmer

Avgift för inre tillsyn med anmärkning

2 timmar

Upp till 100 liter

2 timmar

Mellan 101 och 200 liter

4 timmar

Mellan 201 och 300 liter

5 timmar

Mellan 301 och 500 liter

7 timmar

Mellan 501 och 1 000 liter

10 timmar

Mellan 1 501 och 2 000 liter

17 timmar

Mellan 2 001 och 3 000 liter

19 timmar

Över 3 000 liter

21 timmar


Extra årlig tillsynsavgift vid serveringstid

Antal timmar

Serveringstid till klockan 02:00

1 timme

Serveringstid till klockan 03:00

2 timmar


Övriga tillsynsavgifter

Antal timmar

Årlig tillsynsavgift för servering till slutna sällskap

3 timmar

Årlig tillsynsavgift för försäljning av folköl

3 timmar

Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (om rapporten inkommer senare än 14 dagar efter sista inlämningsdag)

1 timme

Uteblir från anmäld plats till utbildning i ansvarsfull alkoholservering, avgift per person

1 000 kronor (fast avgift)

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-11