Kontrollavgifter för livsmedelsverksamhet

Kommunens inspektörer utför tillsyn, kontroller, hos alla verksamheter som säljer eller hanterar livsmedel. För det arbetet behöver du betala en avgift. Här hittar du mer information om hur kontrollavgifterna fungerar och vad du betalar för.

Olika typer av avgifter

Vad du betalar för och hur mycket du ska betala, varierar ofta beroende på verksamhet. Kommunens tillsyn hos företag och verksamheter ska inte betalas av skattemedel, därför behöver varje verksamhet stå för en timkostnad som motsvarar besöks- och handläggningstid i ett ärende.

Avgift för registrering

För handläggning av registreringen tar vi ut en avgift enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Taxan höjs vid varje årsskifte med motsvarande ökning i konsumentprisindex. För registrering motsvarar avgiften en timme.

Kontrollavgift

Vi kommer att utföra kontroll i din verksamhet och det är tiden för denna kontroll som du kommer att bli debiterad för. När vi utfört en livsmedelskontroll i din verksamhet tar vi ut timavgift för utförd kontroll, det som debiteras är förarbete, kontrolltid och efterarbete.

Det är riskklassen som avgör antal kontroller som kommer att utföras i din verksamhet. Vilken riskklass din verksamhet hamnar i räknas ut av följande uppgifter:

  • Om du säljer direkt till slutkonsument eller i ett tidigare led
  • Vilka aktiviteter du bedriver i verksamheten
  • Om din verksamhet hanterar livsmedel av specialregler
  • Din verksamhets omfattning

Utifrån uppgifterna ovan beräknas din verksamhets riskklass och kontrollfrekvens. Kontrollfrekvens är det antal kontrolltillfällen som kommer att genomföras i din verksamhet under en femårsperiod.

Om din verksamhet uppfyller god efterlevnad och/eller att din verksamhet kan uppvisa att den är certifierad från en tredjepartsstandard som Livsmedelsverket granskat och tagit upp i sin förteckning kan den få sänkt kontrollfrekvens. Det betyder att vi kommer att kontrollera din verksamhet färre tillfällen.

Avgift för uppföljande kontroll

Om vi måste följa upp brister eller befogade klagomål i din verksamhet kommer det att debiteras dig, för de extra timmar som vi har lagt på kontrollen.

Företagslots: din hjälp inför starten

För att underlätta för dig som vill starta en ny livsmedelsverksamhet finns företagslotsen, som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor.

  • Läs mer om vad företagslotsen kan hjälpa dig med

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-02