Kronoskogen i Ängelholm

Kronoskogen är ett populärt rekreationsområde både för ängelholmsborna och för besökare. Med närheten till både havet och centrala Ängelholm är det välbesökt, året runt.

Tre personer i bild, en man med gråvitt hår står med ryggen  mot kameran till vänster i bild, och vänd amot honom står en man i solglasögon och gul t-shirt och längst till höger en kvinna i lila tröja och tunn dunväst över. De ler mot den först amannen och i bakgrunden syns ingången till Kronoskogen, porten mellan det oregelbundna, höga planket som satts ihop av smala trädstammar. Mellan de gröna löven skymtar man solljus. Foto.

Skogen mellan hav och stad

Kronoskogen är ett stort skogsområde som sträcker sig mellan kusten och järnvägen som går genom centrala Ängelholm. Under 1700- och 1800-talen planterade man tall på området. Det är en vanlig metod för att hindra sanden från de stora sanddynerna längs kusten att blåsa in över bebyggelsen och åkrarna.

Idag har träden vuxit sig höga och bildat en stor skog med flera leder och motionsslingor. Skåneleden sträcker sig genom skogen och längs med leden finns ett par rastplatser. Den västra, kustnära delen av Kronoskogen förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap och är skyddad som naturreservat. Den kallas också för Ängelholms strandskog. Den östra delen av Kronoskogen ägs och sköts av kommunen, som också tittar på möjligheten att göra den delen till naturreservat.

Från skogens norra del, nära Råbocka camping, kan du ta dig in på någon av de fyra motionsslingorna som är utmärkta med blå, gula, röda och vita markeringar. Här finns också skyltar som visar hur långa de är och hur de sträcker sig genom skogen.

Tillgänglig året runt

Kronoskogen är ett trevligt utflyktsmål året runt. Förutom de utmärkta stigarna och lederna finns den lite större Malavägen som går parallellt med kusten en bit in i skogen. Här är det tillåtet att cykla, precis som på Lasarettslinjen och Blocklinjen, två större leder som går nästan ända ner till stranden.

Det är lätt att ta sig till Kronoskogen, kommer du med buss eller tåg till Ängelholms station är det bara några minuters promenad till entrén vid Järnvägens museum. Härifrån går en tillgänglighetsanpassad spång in i skogen, med bänkar och en rastplats längs vägen. Här finns också ett arkitektritat vindskydd inom projektet Arknat.

Service

Södra delen av Kronoskogen gränsar till Sibirien där det finns parkeringsplatser, grillplatser och toaletter. Norrut ligger Råbocka camping som håller öppet under sommarhalvåret. Här finns toaletter i anslutning till stranden, glasskiosk och restaurang.

Jakt i Kronoskogen

Kronoskogen är en miljö med stora naturvärden som kan skadas om det finns för många hjortar i skogen. Därför bedrivs också jakt i skogen. Jaktsäsongen pågår mellan september och mars varje år. Så har det varit länge och det är nödvändigt att jaga dovhjort, eftersom stora dovhjortsstammar också innebär betesskador på träd och annan växtlighet.

Ny plan för jakt och vilt i Kronoskogen

Det påverkar i första hand naturen och växtligheten, men på sikt också upplevelsen att vistas i skogen på ett negativt sätt. Under 2000-talet har det blivit allt fler dovhjortar i Kronoskogen och därför har Ängelholms kommun tagit fram en Jakt- och viltförvaltningsplan. I planen beskrivs bland annat att man kan behöva öka jakttrycket, alltså skjuta fler hjortar än tidigare år, för att undvika stora betesskador.

Planen beslutades i Kommunstyrelsen, KS, våren 2023.

Ska inte påverka friluftslivet

Jakten ska inte påverkar friluftslivet eller säkerheten i Kronoskogen, det handlar uteslutande om att begränsa skador till följd av många hjortar.

Men vad innebär jakten, och hur påverkar det mig som ofta rör mig i skogen? Här är några vanliga frågor och svar.

Hur kan jakt vara bra för natur och biologisk mångfald?

Det finns väldigt mycket dovhjort i skogen. De äter gärna små trädplantor, helst tall och lövträd som är viktiga för skogens naturvärden. Om de små trädplantorna inte får möjlighet att växa finns en risk för att granen får ett övertag. Färre arter trivs med gran och skogen riskerar då bli artfattigare.

Vilka djur är det som jagas i Kronoskogen?

Dovhjort, eftersom de kan orsaka svåra betesskador. Genom att hålla nere dovhjortsstammen främjas också andra djurarter, till exempel rådjur.

Kan jag vistas i Kronoskogen vid jakt?

Ja, du kan alltid vistas i Kronoskogen även när det är jakt. Säkerheten är av största vikt.

Jägarna skjuter alltid från jakttorn och är placerade så att de aldrig skjuter över vägar eller stigar. Jägarna skjuter enbart vid fri sikt och när de är säkra på att träffa. Jakt förekommer nästan enbart på tider då det vistas som minst folk i skogen.

När och var jagas det i Kronoskogen?

Under perioden september till mars förekommer jakt i Kronoskogen och några dagar per säsong förekommer drevjakt. Jägarna rör sig i hela Kronoskogen men skott avlossas enbart från jakttornen.

Drevjakt innebär att jägare går genom skogen och skrämmer djuren i en viss riktning. Samtliga drevjakter genomförs på vardagar då det är mindre folk som rör sig i skogen. Djuren i Kronoskogen är vana vid människor så för att få fart på djuren används hundar.

  • Vid drevjakt sätts det ut skyltar "Jakt pågår" vid varje infartsväg till Kronoskogen.

Om jag vill anordna evenemang i skogen?

Vill du anordna ett evenemang i Kronoskogen, till exempel orientering eller löpartävling är det bra att kontakta kommunens kundtjänst. Då får du detaljerad information om vilka dagar det förekommer drevjakt.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-08