Vattenskyddsområde

I Ängelholms kommun finns det flera vattenskyddsområden. Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som ska minska risken för att vattentäkten förorenas.

I områden som omfattas av vattenskyddet är vissa verksamheter förbjudna medan andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillståndsansökan och anmälan görs till kommunens Miljö- och tillståndsnämnd.

Hur berörs jag av vattenskyddet?

Om du bor eller har en verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd för att utföra särskilda åtgärder. Du kan behöva anmäla om olika typer av schakt och anläggningsarbeten inom vattenskyddsområde som exempelvis inför anläggning av enskilt avlopp, dricksvattenbrunn, mark- /bergvärmeanläggning eller schaktarbeten för att lägga ledning eller kabel.

Du ska också lämna in en ansökan om du vill använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Olika villkor för olika områden

Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter eftersom förutsättningarna på olika platser varierar. Det kan finnas olika områden inom ett vattenskyddsområde, så kallade skyddszoner, där reglerna varierar. Utöver kommunens skyddsföreskrifter finns även annan lagstiftning som skyddar vårt gemensamma dricksvatten.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-14