Vatten och avlopp, VA

Du som bor inom tätorten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet, kommunen står för vattentjänster i din bostad. Bor du utanför tätorten har du sannolikt eget avlopp och eget dricksvatten. Här hittar du information om både kommunalt och eget vatten och avlopp.