Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Bygga, bo och miljö

 • Allt för dig som bor här

  Vatten och avlopp, avfall och återvinning, djur, bostadsanpassning, lantbruk, kundfaktura

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  Bygglov, ansökan, K/Q-märkning, kart- och mättjänster, solkarta, staket, mur, häck, strandskydd, tillsyn

 • Bostäder och mark

  Lediga tomter, tomtkö, fastighetsägare för hyreslägenheter, fastighetsägarens ansvar, register

 • Kommunens planarbete

  Karta med detaljplaner, pågående, lagakraftvunna, översiktsplan, upprättning

 • Vår miljö och natur

  Naturreservat, naturvårdsprogram, miljöpriset, jätteloka, parkslide, miljöplan, våtmark, strandskydd

 • Livsmedel

  Matförgiftning, livsmedelskontroll, klagomål på livsmedel, tillsyn