Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Driftinformation

Beläggningsarbete vecka 35

Nya Kungsgården

Gäller gatorna Lagegatan, Tordönsgatan, Verkstadsgatan, Hammargatan och Skruvgatan.

Justera kantsten, byta brunnar, kompletterande fräsning, förberedande arbeten.

Ingen helavstängning.

Roslunda

Invänta fastighetsägare som ska anlägga kabel för laddstolpar, samt utsättning av befintliga kablar.

Kronotorp

Invänta åtgärd på höga brunnar i anslutningen Odengatan- Kristian II:s väg.

Stadshusets parkering

Fredag, linjemålning av p-platser på hela parkeringen.