Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Driftinformation

Uppdaterad information om vattenläcka vid Östergatan

Vattenläckan är nu lagad och alla fastigheter har vatten. Visst återställningsarbete återstår, och beräknas bli klart från klockan 18.30 ikväll tisdag 30/8

 

Vi har fått en vattenläcka på Östergatan i korsningen med Rönnegatan. Reparationsarbete pågår.

Fastigheter utmed Östergatan mellan Laxgatan och Rönnegatan, samt fastigheter utmed Rönnegatan mellan Storgatan och Östergatan kommer bli påverkade av detta.

Fastigheterna kommer att vara utan vatten under tiden reparationsarbetet pågår. Även trafiken med bussarna kommer påverkas, i norrgående riktning.