Driftinformation

Begränsning av parkeringsplatser på Mejeritomten och Värngatan

Pågår: 17 oktober 2019 - 30 april 2021

Cirka 30 parkeringsplatser på Mejeritomten samt 10-15 parkeringsplatser på Värngatans östra del har stängts av. För att kompensera för de avstängda parkeringsplatserna, kommer parkeringstiden att utökas från och med måndag den 21 oktober på Nytorgsgatan och Sandvångsgatan från 3 timmar till max 24 timmar mot avgift 9-18 under helgfria vardagar. De röda markeringarna på bilderna nedan visar var det är tillåtet att parkera på Nytorgsgatan och Sandvångsgatan vilket gäller från den 21 oktober fram till den 30 april 2021.

Anledningen till begränsningen av parkeringsplatserna på Mejeritomten och Värngatan är bland annat för bodetableringar till kommande gatuarbeten.

Tillåten parkering på Nytorgsgatan från den 21 oktober fram till den 30 april 2021.

Tillåten parkering på Nytorgsgatan från den 21 oktober fram till den 30 april 2021.

Tillåten parkering på Sandvångsgatan från den 21 oktober fram till den 30 april 2021.

Tillåten parkering på Sandvångsgatan från den 21 oktober fram till den 30 april 2021.