Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Driftinformation

Avgiftsfri parkering införs på Ängelholms kommuns parkeringsplatser

Från och med idag den 25 mars är det avgiftsfritt att parkera på alla kommunens parkeringsplatser. Det är ett beslut som samhällsbyggnadsnämnden har fattat på krisledningsnämndens begäran för att underlätta för våra företag som påverkas svårt av coronaviruset och covid-19.

Beslutet om avgiftsfri parkering på alla kommunens parkeringsplatser kommer till en början att gälla till och med maj månad. Parkeringsautomater och vägmärken som anger avgiftsbelagd parkering kommer att täckas över.

– När förutsättningarna i vår omvärld snabbt förändras är det viktigt att vi kan fatta beslut med kort varsel för att kunna stödja våra företagare och kommuninvånare som påverkas av covid-19, säger Robin Holmberg (M), krisledningsnämndens ordförande.

De generella trafikbestämmelserna i trafikförordningen gäller. Det innebär till exempel att parkering på allmän plats får ske i högst 24 timmar i följd på helgfria vardagar samt att stannande och parkering inte får ske i eller för nära en korsning.