Driftinformation

Avstängning av infart till Lagegatan från Klippanvägen

Pågår: 2020-05-25 - 2020-06-11

Infarten från Klippanvägen in på Lagegatan kommer att stängas av under perioden 25 maj till och med 11 juni. Omledning sker via Kungsgårdsleden och Verkstadsgatan.


Avstängning infart till Lagegatan