Driftinformation

Klippanvägen - ny avstängning 29 juli

Den 29 juli kommer Klippanvägen att stängas av helt mellan Kungsgårdsleden och Kristian II:s väg. Avstängningen gäller även Emblagatan och korsningen Klippanvägen-Lagegatan där en ny cirkulationsplats ska byggas. Avstängningen beräknas gälla i cirka två månader.

Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

Karta över avstängningar som gäller från 29 juli och cirka två månader framåt.

Avstängningar som gäller från 29 juli och cirka två månader framåt.