Driftinformation

Sälungar på stranden

Just nu finns sälungar på olika platser längs våra badstränder, bl a vid Sibirien och norr om Klitterhus. Vi uppmanar allmänheten att INTE gå i närheten av dem. Ofta är de bara uppe en stund eller någon dag för att vila. Går man för nära, vågar mamman sig inte tillbaka för att mata den och risk finns att hon överger den. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter för passage. Vill du uppehålla dig på stranden för exempelvis bad eller annan aktivitet, välj annan plats, med minst 100 meter avstånd till sälen. Meddela gärna via kundtjänst på 0431-87000 var du sett sälungen eller om något ser konstigt ut, men gå inte nära. Kommunen har kontakt med marinbiolog som tittar till dem och bedömer om något behöver göras.