Driftinformation

Brounderhåll v 36-v 42

Det kommer att utföras tätskikts-byten på följande broar under nedan veckor:

V 36-37

Nyhemsbron, gång- och cykelbron över Rönneå - kommer att stängas helt för trafik till den 14 september

V 38-42

Tegelbruksbron, bro över gång- och cykelvägen vid Stadshuset, Kristian II:s väg. Bron kommer att vara öppen för dubbelriktad trafik, men med ett körfält i varje riktning. v 38-39 kommer även sprickorna i körbanan att lagas.