Driftinformation

Underhållsarbete på våra broar v 13 - v 33.

Arbeten på våra broar

Nybron Tätskiktsbyte v 13-v 19

Start i slutet av mars, cirka 7 veckors byggtid. Bron kommer att vara avstängd för all trafik under hela byggtiden.

Thulintunneln och Östra Skanstunneln Tätskiktsbyte v 18-v 22

Start i mitten av maj, cirka 4 veckors byggtid Entreprenaden utförs så att Kristian II:s väg kommer att vara öppen för biltrafik i båda riktningarna under hela arbetstiden.

Kungsgårdsbron Tätskiktsbyte v 31-v 33

Bron kommer att vara avstängd för all trafik under hela byggtiden.

Tvätt av broar v 14-v 17

Start början av april, cirka 4 veckors arbete.