Driftinformation

Strövelstorpsvägen avstängd fr o m 1 juni

Strövelstorpsvägen i höjd med Kristallvägen kommer fr o m tisdag 1 juni att vara avstängd i ena körbanan och regleras med trafikljus pga vattenledningsarbeten.

Detta innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad för genomfart på vägen under arbetet. Även en busshållplats kommer att flyttas tillfälligt.

Avstängningen kommer att vara i bruk under några veckor.