Driftinformation

Information gällande VA-enhetens underhållsarbete på kommunens vattennät i Hjärnarp

Med start vecka 23, kommer Intraprenad att påbörja ett underhållsarbete av det kommunala vattennätet i Hjärnarp. Underhållsarbetets syfte är att motionera avstängningsventiler som är placerade på kommunens vattenledningar.

I samband med underhållsarbetet kan det förekomma luft och missfärgningar i dricksvattenledningarna. Detta är inte farligt men rekommendationen är att öppna en kallvattenkran och spola så att luft och missfärgning försvinner.

Vad är det som gör att vattnet är vitt/grått?
Kommunen utför underhållsarbete på dricksvattenledningar som förser ditt område med vatten. I samband med arbetet kan det komma in luft i ledningarna. Vattnet ser grått/vitt ut på grunda av små mikroluftbubblor.

Vad ska jag göra om vattnet är vitt/grått?
Vattnet är helt ofarligt att dricka, men om man ändå vill få bort den vita/gråa färgen kan man spola kallvatten i kranarna tills den vita/gråa färgen försvinner. Om det finns mycket luft i ledningarna och er vattenförbrukning är låg kan det ta några dagar innan den vita/gråa färgen är borta. Ni kan även låta vattnet stå ett tag i till exempel bringare. Då löses luftbubblorna upp och vattnet blir klart igen.

Vad är det som gör att vattnet är missfärgat?
Missfärgning av vattnet beror på rost och andra ansamlingar som släpper från vattenledningen då ventilerna öppnas och stängs. 

Vad ska jag göra om vattnet är missfärgat?
Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. För att få bort missfärgningen kan man spola i kranarna till dess att missfärgningen försvinner. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en missfärgning då ljusa kläder kan bli missfärgade. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.