Driftinformation

Naturvårdsavverkning i Kronoskogen 18/11-8/12

Det kommer från och med idag torsdag 18/11 att pågå naturvårdande avverkning med avverkningsmaskiner på Naturreservatet Ängelholms strandskog.

Det är på den mark som ägs av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, inget arbete är på kommunens mark.

Stora delar av området från Sibirienparkeringen och upp till Lasarettslinjen kommer att berörs. Arbetet går ut på att ta bort träd av trädslag som inte naturligt förekommer i området, som gran, amerikansk rödek och bergtall. Allt enligt Naturreservatets skötselplan.

Arbetet kan tillfälligt störa cykel och gångtrafik på Malavägen eller andra stigar. Ev. ris eller annat kommer fortlöpande att städas undan från stigarna.

Arbetsområde Naturvårdsavverkning

Arbetsområde Naturvårdsavverkning