Driftinformation

Den kommunala parkeringsplatsen vid Parkskolan stänger 13 juni.

Kommunens parkering på Parkskolans parkeringsplats stänger den 13 juni

Den del av parkeringen på Parkskolans parkeringsplats som drivs av kommunen stänger eftersom att kommunen säljer fastigheten. Information finns på plats på parkeringen och även i de appar som är kopplade till p-platsen.

Parkeringsytan på parkskolan tillhör taxa zon 1 (zonkod 4821 i app och sms).

Parkeringen på parkskolan har hittills varit en av kommunens men kommer nu att stängas eftersom att fastigheten där Parkskolan ligger kommer att säljas (förutsatt beslut i kommunfullmäktige i juni).

Var kan jag parkera istället?

Om du har en giltig parkeringsbiljett för 4821 så är denna giltig även på parkeringsplatsen Kv Vakteln bakom biografen samt kommunens övriga parkeringsplatser.

På helgerna finns mycket lediga parkeringsplatser vid stadshuset på Östra vägen 2.

Kommunen gör beläggningskontroller över hur mycket parkeringsplatserna används och kommunens del av Parskolan är välanvänd. Kontrollerna visar samtidigt att det finns gott om lediga platser i till exempel de centrala parkeringsgaragen. Ängelhoms kommun arbetar tillsammans med fastighetsägare för att göra de p-platserna som finns i parkeringsgaragen mer attraktiva och tillgängliga att parkera i.

Parkeirngsplats Vakteln

Parkeringsplatsen Vakteln ligger på Södra kyrkogatan 5.

Kommer P-platserna tillbaka senare?

Nej, det ingår inte i planerna.

Hur får jag som parkeringsanvändare information?

Skyltar finns på parkeringen som informerar om att den stänger 13 juni.

Information finns även i appar där betalning för parkeringen görs.

Parkering i Ängelholms kommun Länk till annan webbplats.

Bakgrund om Samskolan 3 och Parkskolan

2018 anordnade Ängelholms kommun en markanvisningstävling för fastigheten Samskolan 3. Det vinnande förslaget som är ritat av Wingårdhs arkitekter tillsammans med exploatören Midroc ligger till grund för detaljplanen. I sommar, förutsatt att beslut fattas av kommunfullmäktige 20 juni, övergår fastigheten till de nya ägarna och kommunen kan inte längre ha parkeringar på fastigheten.

Skolbyggnaden som vetter mot Stadsparken kommer att vara kvar. Klockdelen och den stora stentrappan kommer därmed att bevaras. Byggnaden som tidigare varit klassrum som ligger längs Lärkgatan kommer att rivas och ge plats åt en byggnad med bostäder. En ny byggnad kommer att byggas utmed Östergatan med plats för bostäder, kontor och verksamheter.