Driftinformation

Trafikavstängningar Tegelbruksbron Laxgatan

Datum då det beräknas ha åtgärdats: 2022-08-31

Övrig viktig information: Tegelbruksbron och Laxgatan kommer att stängas av för fordonstrafik periodvis från den 13 juni till slutet av sommaren. Anledningen är att det ska bli ny gatubelysning längs Rosentäppan och Laxgatan.

Gång- och cykeltrafik kommer att tillåtas över Tegelbruksbron och på Laxgatan under större delen av arbetsperioden, men när arbetet beräknas bli klart i slutet på sommaren, kommer det att vara helt stängt. När det är avstängt för fordonstrafik kommer det vara skyltat med tillfällig väg. Under semesterperioden vecka 28 till och med vecka 31 kommer det vara öppet för fordonstrafik på både Tegelbruksbron och Laxgatan.

Markeringen visar området för den nya belysningen och trafikavstängningarna. Gång- och cykelvägen vid Stadshuset (grön linje på kartan) kommer inte att påverkas.

Markeringen visar området för den nya belysningen och trafikavstängningarna. Gång- och cykelvägen vid Stadshuset (grön linje på kartan) kommer inte att påverkas.

Så här kommer trafiken att ledas om när Tegelbruksbron och Laxgatan är stängd för fordonstrafik. Laxgatan kommer dock att vara öppen för busstrafik. Karta.

Så här kommer trafiken att ledas om när Tegelbruksbron och Laxgatan är stängd för fordonstrafik. Laxgatan kommer dock att vara öppen för busstrafik.