Driftinformation

Släckt belysning på Charkuterigatan och Dobelegatan

En omkoppling av gatubelysningen på Charkuterigatan och Dobelegatan har orsakat ett fel som gör att belysningen kommer att vara släckt på nätterna.

Åtgärdas under vecka 26.