Driftinformation

Grävarbete på Stortorget

Stortorget

Det ska grävas ner en fettavskiljare samt lägga ner VA-ledningar och nya elledningar. Arbetet kommer att påverka tillgängligheten på torget.

Planerat start- och slutdatum: start 17 oktober - slutet av året