Föreläsning med Niklas Kämpagård – Krisberedskapsveckan

Tid:

Plats: Plats ej angiven

Niklas Kämpargård är föreläsare och skrivande fotograf som arbetar med att informera och hjälpa människor med krisberedskap. Bland de många böcker som han har publicerat finns titlar som Krishandboken, Svemester, Storm, översvämning och torka samt Preppa mat. Han har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska i katastrofdrabbade områden runt om i världen vilket har gett honom ovärderliga insikter att dela med sig av.

Föreläsning äger rum på Ängelholms Stadsbibliotek och är ett av tre tillfällen där du kan lära dig om hemberedskap under årets Krisberedskapsvecka.

Alla aktiviteterna är gratis och ingen förbokning krävs.

Foto: Niklas Kämpargård

Mer som händer på Stadsbiblioteket under Krisberedskapsveckan

24 september Krisberedskapsdag på Stadsbiblioteket

27 september Föreläsning med Jenny ”surtanten” Neikell

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Initiativtagaren till kampanjen är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat.

MSB

Mer om hemberedskap

Utöver de föreläsningar och aktiviteter som erbjuds på temat kan du få information om hemberedskap på krisinformation.se eller om du vill hämta en tryckt broschyr på Ängelholms stadshus (”Om krisen eller kriget kommer”).

Hemberedskap (krisinformation.se)

Krisberedskap och totalförsvar i Ängelholm

Vid en kris, som ett långvarigt strömavbrott, behöver du som bor i kommunen ha egen beredskap och känna till var en trygghetspunkt kan öppnas. Information om trygghetspunkter, krisberedskap och totalförsvar och länkar till betrodda källor hittar du på engelholm.se.

Krisberedskap och totalförsvar – Ängelholm

Bli inte lurad!

Tänk på att alltid vara källkritisk i vardagen – låt dig inte luras.

Bli inte lurad – Myndigheten för Psykologiskt försvar