Föreläsning – Gemenskap genom aktivitet, så kan vi stoppa ofrivillig ensamhet

Tid:

Plats: Stadsbiblioteket Ängelholm

Välkommen till en kostnadsfri föreläsning med Christian Altenius är social entreprenör, grundare av aktivitetssajten Citypolarna.se samt drivande i NSOE – Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet.

Anmäl dig till föreläsningen här

Social gemenskap, ett grundläggande behov och en viktig del i vårt välbefinnande. Samtidigt betraktas ofrivillig ensamhet som en av våra snabbast växande och svåråtkomliga folkhälsoutmaningar. Men vad görs rent konkret för att förebygga och minska ensamhet? Och framför allt, hur skapar vi förutsättningar för ett högt mått av socialt välbefinnande? Hur främjar vi social gemenskap genom aktivitet, i alla faser i livet? Christian Altenius, social entreprenör, grundare av aktivitetssajten Citypolarna.se samt drivande i NSOE – Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet, berättar om goda ensamhetsförebyggande och aktivitetsfrämjande exempel, och visar på vad vi alla kan göra för att lindra eller bryta ofrivillig ensamhet.

Citypolarna.se

Nätverket NSOE

Mer som händer i Ängelholm under Skåneveckan för psykisk hälsa

Invigning av vänskapsbänkar & föreningsaktiveter – Stortorget, 10 oktober

Att se, fråga och hjälpa barn till en trygg miljö online – digital föreläsning, 9-15 oktober

Mötesplatser har öppet hus, 9-15 oktober

Plats

Stadsbiblioteket Ängelholm