För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Doktorander i Lärande

Doktorander i Lärande (DiL) är ett samarbete mellan doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbildningsverksamheter i Familjen Helsingborg. Syftet med projektet är att stimulera och väcka barns och elevers nyfikenhet för forskning och kunskap.

DiL etablerades i Ängelholms kommun under 2014/2015 och utvidgades under 2016 till fler kommuner inom Familjen Helsingborg.

Det unika med Doktorande i Lärande är inspirationsfyllda möten mellan barn/elever och doktorander. För tillfället har vi runt nittio intresserade doktorander, med spetskompetens inom en rad olika forskningsområden, som vill komma ut till förskolor och skolor för att presentera sin forskning.

Inspirationsbesöken utgör ett lustfyllt och extraordinärt inslag utöver den ordinarie undervisningen. Genom sitt samtal med barn och elever, kan doktoranden ge en positiv upplevelse av kunskap och forskning. Syftet är att väcka barnens och elevernas nyfikenhet och öka lusten till lärande.

Doktoranden träffar barnen/eleverna i en till en och en halvtimme i deras klass. Det är viktigt att mötet sker i en mindre grupp så att barn/elever får en så nära kontakt som möjligt med ”sin” doktorand så att ett spontant samtal uppstår dem emellan.  För doktoranderna utgör mötena värdefulla tillfällen att sprida sin kunskap och utveckla sin pedagogiska förmåga.

DiL kan vara en av de vägar som behövs för att minska avståndet till universitet och högskola hos unga i nordvästra Skåne. Genom doktorandbesök som väcker nyfikenhet hos barn och elever, är målet på lång sikt att sänka den tröskel som vissa unga upplever till studier på akademisk nivå.    

Kommunerna bakom Doktorande i Lärande vill med detta projekt stimulera barn/elever till ett ökat läsande och kunskapssökande.

 

 

Möt våra doktorander

Ekonomi
Humaniora och teologi
Medicin
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Utbildningsvetenskap