Tips om måttsättning för handlingar

För att underlätta bygglovsprocessen behöver kommunen få in så kompletta handlingar som möjligt. Här får du vägledning i hur du måttsätter ritningar som du ska lämna i samband med din bygglovsansökan.

När du har fått kartunderlaget från kommunen kan du börja skissa på de handlingar som krävs för att ditt bygglov ska bli beviljat. Här ser du hur du ska måttsätta fristående byggnader på en ritning.

Tipsen nedan underlättar för dig när du ska måttsätta. Dessutom blir det lättare för kommunens mätingenjörer att beräkna din byggnad och göra en utsättning när du fått bygglov och startbesked.

Viktiga mått i förhållande till fastighetsgräns

För att beräkna byggnadens placering behöver vi två mått från en hörna som är vinkelräta mot fastighetsgränser, samt ett mått från en hörna sidan om den tidigare nämnda hörnan som också är vinkelrät mot samma gränslinje.

På planritningen ska alla fasadmått vara måttsatta utan avrundning. För att måttsätta en tillbyggnad på ett tydligt sätt bör man måttsätta själva tillbyggnaden utan avrundning, samt mått på befintliga fasadlinjer som ansluter mot tillbyggnaden och mått från tillbyggnaden vinkelrät mot gränslinjer.

Summering av ovanstående tips för måttsättning av fristående byggnader

  • Det behövs vinkelräta mått mot gränslinjer (fastighetsgränser) som bildar en skärningspunkt och ett vinkelrätt mått mot gränslinje från en hörna vars fasadlinje ansluter i den tidigare nämnda skärningspunkten.
  • Vi behöver även mått på byggnadens olika sidor och vid tillbyggnader även mått på befintlig fasad mot tillbyggnaden samt mått som är vinkelräta mot gränslinjer.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13