Checklista hållbarhetsavtalet

När ni har skrivit under hållbarhetsavtalet går ni igenom vår checklista för att se hur ni ligger till med ert hållbarhetsarbete idag och vilka eventuella utvecklingsområden ni har. Tänk på att checklistan inte är en bedömning av ert företag, den är ett hjälpande underlag åt er så att ni ska kunna komma vidare med ert hållbarhetsarbete.

Genom att analysera ert hållbarhetsarbete ringar ni inte bara in de områden som ert företag kan utveckla. Ni lägger också en grund för att kunna sätta mätbara mål som ni senare kan följa upp.

Checklistan består av 16 frågor där de flesta handlar om företagets aktivitetsgrad i olika hållbarhetsfrågor. Aktivitetsgraden bedömer ni på en skala från 1-6 där 1 betyder inte aktivt och 6 betyder mycket aktivt. Om ni anser att frågan inte berör er verksamhet kan ni svara att frågan inte är aktuell.

Ladda hem checklistan här

Vill ni ha hjälp mer ert fortsatta hållbarhetsarbete?

En av de tjänster som följer med hållbarhetsavtalet är stöd och rådgivning från kommunens hållbarhetsenhet. När ni har fyllt i er checklista kan ni kontakta Ängelholms kommuns hållbarhetsenhet för att få hjälp med ert fortsatta hållbarhetsarbete. Fyll i formuläret här på sidan så återkommer vi till er.

Utöver den specifika rådgivningen som följer med avtalet finns också kommunens energi- och klimatrådgivning som riktiar sig till alla, såväl privatpersoner som företag.

*Läs mer om hur Ängelholms kommun behandlar personuppgifter:

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-14