Gatupratare, skyltar på gator eller trottoarer

Gatupratare är stående reklamskyltar som placeras på gatan eller trottoaren i anslutning till en butik eller verksamhet. Men för att inte ugöra fara eller störa trafik eller andra verksamheter finns det regler för hur en gatupratare ska utformas och användas.

Regler för gatupratare

Det här behöver du tänka på om du vill använda en gatupratare.

 • Vid placering på gångbana ska fri passage förbi gatupratare vara minst 1,5 meter bred.
 • På gågata ska gatuprataren placeras inom möbleringszonen.
 • Gatuprataren ska placeras i direkt anslutning till verksamhetens lokaler.
 • Gatuprataren får inte användas som vägvisning eller hänvisning.
 • Gatuprataren ska vara i svart och av en godkänd modell. Längre ner på sidan finns bilder på godkända modeller.
 • Gatupratarens reklamyta får vara max 50x70 centimeter.
 • Gatupratarens budskap ska vara aktuellt, färgsättning ska vara diskret.
 • Det får bara finnas en (1) gatupratare per verksamhet.
 • Gatuprataren får bara stå utplacerad under verksamhetens öppettider.
 • Gatuprataren får ej placeras så den hindrar framkomlighet eller drift.
 • Reklamflaggor, logoflaggor, banderoller är ej tillåtna.
 • Har du tillstånd för markupplåtelse med krav på staket, till exempel uteservering får du inte ha några skyltar utanför staketet. Däremot är det tillåtet att ha skyltar innanför ett godkänt staket.

Tillstånd och avgifter

 • För att ställa ut en gatupratare måste du först ha tillstånd.
 • Du ansöker om tillstånd hos polisen.
 • Kom ihåg att bifoga bild eller
 • I din ansökan måste det tydligt framgå var och hur du ska placera gatuprataren.
 • Du kan ansöka om tillstånd för upp till tre år åt gången. Sedan behöver du förnya ansökan.
 • Avgift för markhyra på offentlig plats tillkommer enligt en fastställd taxa.

Exempel på godkända gatupratare:

Svart skylt med cirkelforma fot, skylten är drygt en meter hög och välvd upptill. Visar exempel på godkänd skylt att ha utanför sin butik, så kallad gatupratare.
Skylt på ställning som från sidan ser ut som bokstaven A. De brant lutande sidorna kan användas för skyltning, skylten är drygt en meter hög och svart och visar exempel på godkända så kallade gatupratare. Foto.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13