Tillstånd och avgifter för att nyttja offentlig plats

Om du vill ha tillstånd för uteservering, gatupratare, att få nyttja del av
gata eller gångbana för att komma åt din fastighet tillfälligt.

Vart vänder jag mig?

 I första hand tar man kontakt med polisen. De skickar sedan din ansökan vidare till kommunen och eventuellt till fler instanser för yttrande, innan ett tillstånd beslutas. Innebär ansökan att gata/gångbana berörs ska även en trafikanordningsplan lämnas in till kommunen.

Tänk på att söka i god tid

Rör din polisansökan belamring av offentlig plats som tillhör Ängelholms kommun så kommer ärendet att skickas på remiss till oss. Ängelholms kommun har fem arbetsdagars handläggningstid för att besvara remissen från polismyndigheten.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13