Torghandel och försäljning på allmän plats

Torghandel och tillfälliga loppisar på våra allmänna platser är inslag som bidrar till en levande och trivsam stadsmiljö. Här kan du läsa mer om hur det fungerar i Ängelholm.

Torghandel på Stortorget

Torghandel bedrivs alla vardagar från klockan 8.00-18.00. Som vardag räknas alla dagar utom söndagar och andra röda dagar.

Handeln på Stortorget är uppdelad beroende på vad man säljer. De som säljer blommor och livsmedel står på ytan mot Storgatan, och de som säljer kläder står mot Järnvägsgatan. En torgplats kostar 2 700 kronor per år.

Om du är intresserad av en plats eller har andra frågor om torghandeln är du välkommen att kontakta kommunens Kundtjänst, antingen på telefon eller mejl.

Flytta ut din verksamhet på allmän plats

Du som har en butik eller liknande verksamhet kan flytta ut den på allmän plats och ha försäljning utanför själva butikslokalen. Det kallas för varuexponering men innebär också att du behöver följa vissa regler. Dels behöver du polistillstånd, dels behöver du betala en årlig avgift på 500 kronor.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för varuexponering, alltså försäljning utanför butiken.

Så funkar det med varuexponering

Regler för varuexponering

Gator, trottoarer och torg är en del av vår gemensamma miljö och vi har alla ansvar för att det ska vara en trevlig miljö att vistas i. Därför måste till exempel varuställ eller annan utsmyckning placeras så att de inte hindrar eller riskerar skada andra. Att ställa ut och visa upp sina varor, så kallad varuexponering, ska därför göras på ett sätt som passar in i stadsmiljön.

Så söker du polistillstånd för varuexponering

För att använda kommunens eller stadens mark för varuexponering behöver du polistillstånd. Var så noggrann du kan när du fyller i ansökan, ju mer detaljer som finns med desto lättare är det att godkänna din ansökan. Glöm inte att skicka med ritningar som beskriver varuexponeringens mått, på vilken eller vilka adressen den ska stå på samt vilken typ av varor du vill ställa ut.

Annat att tänka på vid varuexponering

  • Varuexponering ska som regel ligga i direkt anslutning till verksamheten. Undantag är torg eller öppna platser, men då görs en bedömning från fall till fall.
  • Varuställ och liknande sätt att exponera varor ska vara placerade direkt mot lokalens fasad.
  • Varuställ ska vara stabila så att de inte flyttas för lätt.
  • Du får inte fästa varuskyltningen i marken genom att borra. Om du vill fästa skyltningen mot fasaden måste du söka bygglov.
  • Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande som finns i närheten, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över.
  • Livsmedel ska förvaras på hyllor en bit ovanför marken, det ska vara lätt att hålla rent undertill.
  • Du ansvarar för att din utställning är hel och ren. Undvik trasiga hyllor eller bänkar, och se till att hålla rent från skräp.
  • Varuställen ska alltid plockas in efter stängning.
  • Fasta skyltar och fasadändringar är bygglovspliktiga.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13