Bassäng för bad och simning

Du som har ett bassängbad som är öppet för allmänheten eller används av många, till exempel i en bostadsrättsförening, ska anmäla din verksamhet till kommunens miljöenhet.

Rätt hygien är viktig

Ett bassängbad som används av många människor måste skötas på rätt sätt för att inte riskera att bli hälsofarligt.

Du som är ansvarig för en bassäng ska känna till vilka hälsorisker som finns och har tydliga rutiner för städning, underhåll och kontroller av din bassäng. Kommunen har ett tillsynsansvar och därför behöver du anmäla att du har ett bassängbad.

Gör din anmälan via e-tjänsten i det orange fältet högst upp på sidan. Innan du gör anmälan kan du med fördel förbereda dig genom att läsa igenom informationen nedan.

Om du ska öppna en anläggning med bassängbad måste du anmäla detta till kommunen. Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar och tunnor. Du ska göra en skriftlig anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar.

Din anmälan ska innehålla:

 • Teknisk beskrivning av bassängen
 • Planritning över vattenreningsanläggningarna
 • Planritning över övriga utrymmen som duschar, omklädningsrum, bastu och toaletter
 • Information om anläggningens reningsutrustning och kapaciteten för rening alltså antal badande per dygn som reningsutrustningen är anpassad för
 • Rutiner för provtagning
 • Typ av ventilation på badanläggningen
 • Typ av desinfektionsmedel och pH-justerare
 • Vem som är ansvarig för den dagliga driften av anläggningen.

Du får inte starta din verksamhet innan du gjort en anmälan eller om din anmälan kommer in för sent. Då blir du skyldig att betala en miljösanktionsavgift, alltså böter.

Ängelholms kommun tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn där grundklassningen motsvarar sex timmars tillsyn från och med året efter anmälan.

För att minska hälsoriskerna för de som badar i din bassäng är reningen av vattnet, hygienreglerna och hur du sköter anläggningen viktigt.

Om du driver ett bassängbad ska du också ta fram bra rutiner för att själv kontrollera din anläggning och minska hälsoriskerna för de som badar. Rutiner ska finnas skriftligt och ska bland annat innehålla:

 • Kontinuerliga mätningar av vattenkvaliteten
 • Tillsyn av reningsanläggningarna
 • Kontroll av doseringen av desinfektionsmedel
 • Rutiner vid förorening

PLUS LÄNK TILL HANTERING AV KEMIKALIER UNDER MILJÖSKYDD

Varför har vi hälsoskydd?

Hälsoskydd finns för att alla ska känna sig trygga i sin boendemiljö, på skolor och i förskolor, när vi badar i bassänger eller besöker verksamheter som erbjuder olika skönhetsbehandlingar.

I Ängelholms kommun är det Miljö- och tillståndsnämnden som ansvarar för tillsynen av lokaler och verksamheter som allmänheten har tillgång till. Vissa verksamheter ska anmälas till oss innan de startar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29