Hantera och servera livsmedel

Digitala tjänster för denna sida

Om du ska hantera eller servera livsmedel behöver du först göra en anmälan till kommunen. Anmälan ska göras i god tid innan du startar verksamheten. Här hittar du allt du behöver veta för att starta och driva livsmedelsverksamhet.

Att anmäla sin livsmedelsverksamhet

En livsmedelsverksamhet är någon som hanterar livsmedel på något sätt. Det är allt från produktion och bearbetning till försäljning och distribution. Även dricksvatten, kosttillskott och snus räknas som livsmedel.

Ängelholms kommun är kontrollmyndighet för livsmedel och gör regelbundna kontroller hos verksamheter som hanterar livsmedel. Därför ska du som driver en livsmedelsverksamhet registrera eller anmäla dig hos kommunen.

Anmälan ska göras i så god tid som möjligt men senast två veckor innan du påbörjar din verksamhet. Anmälan gör du via e-tjänsten i det orange fältet högst upp på sidan.

Material i kontakt med livsmedel

Du som har en verksamhet och som importerar, tillverkar eller säljer kontaktmaterial omfattas av kontroll. Därför behöver du också registrera din verksamhet hos kommunen.

Då behöver du inte registrera din livsmedelsverksamhet

Det finns tillfällen då du hanterar livsmedel men inte behöver anmäla verksamheten för registrering.

Här är några generella riktlinjer för när du inte behöver anmäla din verksamhet för registrering:

  • Om du ska hantera livsmedel vid ett eller ett fåtal enstaka tillfällen under ett år och inte tänker göra det återkommande. Detta är under förutsättning att din hantering inte innebär hög risk. Vad som innebär hög risk kan exempelvis vara hantering av rått kött i oförpackad form eller att du värmer upp mat som du sedan kyler ner och serverar vid ett annat tillfälle.
  • Om du endast har enklare hantering av livsmedel som en service till dina kunder. Exempel om du har en inredningsbutik men vill sälja förpackad glass från en glassbox under sommaren, eller om du bedriver en annan typ av verksamhet men erbjuder kaffe och en burk färdigköpta kakor i väntrummet.

Det är alltid upp till kontrollmyndigheten, alltså kommunen, att göra en bedömning från fall till fall. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall kan du alltid kontakta livsmedels- och tillståndsenheten via kommunens kundstjänst.

Guide för dig som vill att starta och driva livsmedlesverksamhet

Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller för dig som vill starta och driva livsmedelsverksamhet. Det kan vara ett kafé eller restaurang, en kiosk, butik eller någon form av livsmedelsproduktion.

Här nedan hittar du dels vanliga frågor och svar om att starta och driva livsmedelsverksamhet, dels en guide på bra saker att känna till innan du påbörjar din ansökan.

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet som butik, restaurang, pizzeria, café, bageri, konditori, skolkök, kök i vård och omsorg behöver du en registrering. Även du som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel matmäklare eller internetförsäljare, ska registrera din verksamhet.

Registreringen gör du via e-tjänsten högst upp på sidan.

Du behöver skicka in en anmälan om registrering innan verksamheten påbörjas.
Registrera din verksamhet senast två veckor innan start. Använd e-tjänsten högst upp på sidan. Vid en registrering görs ingen förprövning, men verksamheten måste ändå uppfylla kraven i livsmedelslagen.

Om du gör någon ändring:

  • Du som tar över en verksamhet, byter organisationsnummer eller flyttar din verksamhet, behöver också göra en ny registrering.

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, eller där bolaget har sitt säte. Du ska alltid ha med dig registreringsbeslutet om du behöver visa upp det vid en eventuell kontroll i de kommuner du verkar.

Om du tar över en verksamhet ska du alltid göra enny registrering. Precis som med en ny verksamhet behöver du vara ute i god tid innan du går in som ägare, så att uppgifterna är rätt när ägarbytet sker.

  • Tar du över som ägare i ett bolag som driver en livsmedelsverksamhet behöver du bara göra anmälan om ändring till kommunen. Det är under förutsättning att du driver verksamheten vidare i samma organisationsnummer som tidigare.

Du betalar en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid.

  • Timtaxan för livsmedel beslutas av Ängelholms kommunfullmäktige och uppdateras inför varje nytt kalenderår. För aktuell timkostnad, kontakta livsmedels- och tillståndsenheten via kommunens kundtjänst.

Om du har startat en verksamhet utan att vara registrerad riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

  • Sanktionsavgiften baseras på en procent av din verksamhets årliga omsättning. Årsomsättningen gäller för hela ditt företag, inte bara den del som innefattar livsmedelsverksamheten.
  • Avgiften kan som lägst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal-, statlig- och landstingsverksamhet får betala ett fast belopp på 40 000 kronor i sanktionsavgift.

Om verksamheten byter ägare utan att registrera ägarbytet

Om du tar över en verksamhet utan att göra en ny registrering, blir sanktionsavgiften motsvarande en halv procent av årsomsättningen. Den blir som lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor. Kommunal-, statlig- eller landstingsverksamhet betalar 40 000 kronor.

Om du har en livsmedelsverksamhet som får vatten från egen brunn behöver den registreras som en separat dricksvattenanläggning hos kommunen.

Om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet ska du också kontakta kommunen. Vid förändringar behöver du anmäla det i samband med att ändringarna sker. Du ska också anmäla om du avslutar din verksamhet.

Du anmäler både ändringar och avslut av verksamhet via e-tjänsten högst upp på sidan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29