Material i kontakt med livsmedel

Att hantera livsmedel på rätt sätt innebär också att material som är i kontakt med livsmedel ska hanteras rätt. Om din verksamhet tillverkar, förädlar eller distribuerar material eller produkter som ska användas för livsmedelshantering kan du behöva registrera den hos kommunen.

Vad är kontaktmaterial?

Kontaktmaterial är alla material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det är bland annat kartong- och plastförpackningar, take away-förpackningar, plastfilm, plast- och papperspåsar, köksredskap, bordsartiklar, olika slags utrustning och ytskikt.

När ska jag anmäla min verksamhet för registrering?

Du som har en verksamhet och som importerar, tillverkar eller säljer kontaktmaterial omfattas av kontroll. Därför behöver du också registrera din verksamhet hos kommunen.

Eftersom lagstiftningen som reglerar kontaktmaterial är ny från och med år 2024 finns övergångsbestämmelser kring krav på anmälan. Om din verksamhet uppfyller kraven för att registreras ska du anmäla den senast den 1 juli 2024.

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av den nya lagstiftningen är du välkommen att kontakta någon av kommunens livsmedelsinspektörer. Du når dem via kommunens kundtjänst, antingen per telefon eller mejl:

Då behövs ingen anmälan

Du behöver inte anmäla din verksamhet för registrering om:

  • Verksamheten redan är registrerad hos kommunen som livsmedelsföretag
  • Verksamhetens beräknade omsättning för kontaktmaterial är lägre än 80 000 kronor per räkenskapsår.
  • Verksamheten beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Verksamheten köper in eller säljer kontaktmaterial från andra svenska företag eller företag inom EU.
  • Verksamheten säljer kontaktmaterial direkt till slutkonsument (och som inte tillverkar, förädlar eller importerar dessa).

Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig alltså till verksamheter som tillverkar eller släpper ut dessa material och produkter på marknaden. Den omfattar alltså inte till livsmedelsverksamheter som använder kontaktmaterialen. Tänk bara på att din verksamhet alltid ansvarar för att de kontaktmaterial som används eller släpps ut från verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen om kontaktmaterial.

Avgifter för anmälan och kontroller

Kostar det något att registrera min verksamhet?

Du betalar en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid.

Kostar det något med kontroll av verksamheten?

Kommunen gör regelbundna kontroller av verksamheten och tar ut en avgift baserad på den tid kontrollen och handläggningen tar. Hur ofta din verksamhet ska kontrolleras beror på verksamhetens omfattning, hantering och hur väl den följer regelverket.

För detaljerade uppgifter om taxan och kostander, kontakta livsmedels- och tillståndsenheten via kommunens kundtjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-15