Sälja nikotinsnus, e-cigaretter, läkemedel och folköl

Du som ska sälja e-cigaretter, nikotinsnus, läkemedel eller folköl behöver dels känna till vilka regler som finns, dels anmäla din verksamhet. Här hittar du allt du behöver veta om regler, anmälan och tillsyn.

Om du har en verksamhet där du vill sälja e-cigaretter, nikotinsnus eller folköl så behöver du först anmäla det till kommunen. För att sälja läkemedel krävs en anmälan till Läkemedelsverket.

Det är viktigt att du gör anmälan innan du påbörjar försäljningen.

Så anmäler du försäljningen

Försäljning av e-cigaretter, nikotinsnus och folköl behöver ska anmälas till kommunen. Med anmälan behöver du skicka in en kopia på din verksamhets rutiner för försäljningen, så kallat egenkontrollprogram.

Använd kommunens e-tjänster för att anmäla din försäljning. När du anmält försäljningen via e-tjänsten får du en bekräftelse på att ärendet är inskickat. Nu kan du påbörja försäljningen.

Receptfria läkemedel

För att sälja receptfria läkemedel behöver du anmäla försäljningen till Läkemedelsverket. Innan du börjar med försäljningen behöver du ta fram ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner för försäljningen. Detta ska finnas i din butik när du startar försäljningen.

Så tar du fram ett egenkontrollprogram

Din verksamhet ska ha ett egenkontrollprogram med rutiner för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska det finnas skriftliga rutiner. Det är alltid den som är ansvarig för en verksamhet som också är ansvarig för att ta fram rutiner som fungerar och följs av alla medarbetare.

Både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har stödmaterial och guider för hur du tar fram ett egenkontrollprogram.

Vanliga frågor och svar om e-cigaretter, nikotinsnus, läkemedel eller folköl

Här hittar du vanliga frågor och svar om försäljning av nikotinsnus, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel.

Så kallat nikotinsnus är snus med nikotin men utan tobak, och försäljningen regleras av lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Nikotinsnus kan också kallas också för tobaksfrinikotinprodukt, vitt snus eller nikotinpåsar.

E-cigaretter, även kallade vapes, är elektroniska cigaretter som drivs av batteri. Det finns e-cigaretter både för engångsbruk och som går att använda igen genom att fylla påmed e-vätska.

E-vätska säljs i påfyllningsbehållare och är den vätska som, med eller utan nikotin, användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

E-cigaretter och e-vätska regleras av lagen om tobak och liknande produkter.

Till folköl räknas öl där alkoholhalten ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Försäljning av folköl regleras av alkohollagen.

Öl med höga alkoholhalt får inte säljas i detaljhandeln. Öl med lägre alkoholhalt omfattas inte av alkohollagen och lagens regler.

Folköl får säljas i detaljhandeln efter att försäljningen anmälts till kommunen. Det krävs samtidigt att man också säljer ett varierat utbud av livsmedel och matvaror.

Du behöver betala en avgift för kommunens arbete med att handlägga din anmälan och den tillsyn som då också sker av rutinerna i verksamhetens egenkontroll.

Viktiga regler att känna till för dig som är försäljare

När du säljer nikotinsnus, e-cigaretter, läkemedel och folköl finns en del regler du behöver känna till. En del regler är specifika för varje produkt, men det finns också regler som omfattar alla produkterna.

Detta gäller för samtliga produkter:

  • Du säkerställer att ungdomar under 18 år inte kan köpa produkterna i din butik och att det finns tydliga skyltar som infromerar om åldersgränsen.
  • Du behöver se till att din butik har egenkontroll med skriftliga rutiner för försäljningen. Egenkontrollen ska finns tillgänglig i butiken, både för din butikspersonal men även vid tillsyn.
  • Du ska säkerställa att din personal har tillräcklig kunskap om reglerna som gäller vid försäljningen och de rutiner ni har i er verksamhet.
  • Du ansvarar för att produkterna har tydliga hälsovarningar och märkning på förpackningarna. Vilken märkning som krävs skiljer sig mellan produkterna.
  • Du ska se till så att din butik hanterar och förvarar produkterna på ett säkert sätt.

För varje produkt finns särskilda regler som är viktiga att känna till. På länkarna nedan kan du läsa mer om vad som gäller för de produkter som du har i din verksamhet.

När du anmält försäljning av e-cigaretter, nikotinsnus, läkemedel eller folköl kommer kommunen ut på tillsynsbesök.

Då följer vi upp att din verksamhet uppfyller de krav som gäller. Vi kan samtidigt ha en dialog om reglerna och svara på era frågor.

Tillsynsbesöken kan ske oanmält eller genom att vi förbokat besöket. De flesta tillsynsbesök vi gör sker oanmält.

Även polisen kan besöka din verksamhet för ett tillsynsbesök.

För tillsynen tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift, med undantag för läkemedelstillsynen där avgift tas ut efter utfört arbete genom timavgift.

Den årliga tillsynsavgiften tas ut i förskott genom att vi skickar ut en faktura till din verksamhet.

För exakta uppgifter om kostnad i ditt ärende kan du kontakta livsmedels- och tilldtåndsenheten via kommunens kundtjänst. TELENR

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-30