Att ansöka om stadigvarande serveringstillstånd

Ska du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd? Här hittar du mer detaljerad information om vad du behöver tänka på när du gör din ansökan.

Ju mer komplett din ansökan är från början, desto snabbare kan kommunens handläggare ta sig an din ansökan. Läs på och förbered dokumentation i god tid så underlättar det processen. Börja med att stämma av Checklista vid ansökan. Lite längre ner på sidan hittar du mer utförlig infromation om några av punkterna.

Ju mer komplett din ansökan är från början, desto snabbare kan kommunens handläggare ta sig an din ansökan. Läs på och förbered dokumentation i god tid så underlättar det processen. Börja med att stämma av Checklista vid ansökan. Lite längre ner på sidan hittar du mer utförlig infromation om några av punkterna.

Checklista vid ansökan

Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd

 • Ansökan, du fyller i den via kommunens e-tjänst.
 • Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.
 • Förteckning över delägare i bolag.
 • Meritförteckning, dokumentation på genomfört kunskapsprov.
 • Beskrivning av dina lokaler och din verksamhet.
 • Redovisning av inköp eller övertagande av verksamhet.
 • Preliminär budget.
 • Ritningar på serveringslokal och uteservering. Serveringsytan ska vara tydligt markerad i rött.
 • F-skattebevis, eller kopia av skatte- och avgiftsanmälan om företaget är nystartat.
 • Handlingar som styrker finansieringen. Till exempel kontoutdrag, kvitton eller lånehandlingar. Den ska vara dokumenterad och spårbar.
 • Kopia på aktiebok om bolaget är ett aktiebolag.
 • Matmeny innehållande förrätter, huvudrätter och efterrätter, samt prissättning.
 • Dryckesmeny innehållande både alkoholdrycker och alkoholfria alternativ, samt prissättning.

Mer information om viktiga handlingar vid ansökan

Ansökan

Du gör din ansökan för en specifik lokal och eventuellt en avgränsad uteservering. Du som gör ansökan ska också vara den fysiska eller juridiska person som driver verksamheten.

Stadigvarande tillstånd kan sökas för alkoholservering året runt, eller årligen för en viss period. Om du får tillstånd till servering året runt ska du anmäla alla längre uppehåll i verksamheten till kommunens alkoholhandläggare.

Begreppet serveringstid syftar till de yttersta gränserna för när det är tillåtet att servera alkohol. Normaltid enligt alkohollagen är mellan klockan 11:00 och 01:00. Du kan ansöka om förlängd serveringstid som längst fram till klockan 03:00 på fredagar, lördagar och dag före helgdag, men då behöver du uppfylla vissa villkor. Läs mer nedan, under rubriken Lokaler och verksamhet.

Registreringsbevis

Du beställer ditt registreringsbevis från Bolagsverket. Registreringsbeviset ska visa den aktuella styrelsen och vem som är firmatecknare.

Delägare och andra nyckelpersoner

För aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag ska alla delägare som arbetar aktivt i företaget redovisas i e-tjänsten för serveringstillstånd. Även andra personer som har ett betydande inflytande i rörelsen till exempel platschef, restaurangchef och finansiärer ska redovisas. Tänk på att den som har serveringstillstånd är skyldig att anmäla alla förändringar i ägarförhållandena till kommunens alkoholhandläggare.

Meritförteckning och kunskapsprov

I ansökan behöver du bifoga meritföretckningar för alla de personer som nämns i punkten ovan, Delägare och andra nyckelpersoner. För att få tillståndet beviljat ska alla sökande ha goda kunskaper om alkohollagstiftningen.

Du som står på ansökan ska också ha gjort och blivit godkänd på Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Om det är ett bolag som söker ska minst hälften av personerna i punkten ovan ha genomfört provet.

Kunskapsprovet görs på stadshuset i Ängelholm efter överenskommelse med alkoholhandläggarna. Närmare upplysningar om kunskapsproven ges av alkoholhandläggarna.

Lokaler, verksamhet och utbud av lagad mat

I din ansökan ska du beskriva inriktningen på din verksamhet, till exempel om det är en lunchrestaurang eller en nattklubb.

För att få stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten, ska serveringsstället har ett eget kök. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Det ska finnas tillgång till lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Efter klockan 23:00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Du ska också skicka in exempel på menyer, för att ge en bild av hur matutbudet kan se ut.

Om du har någon form av gasanläggning, till exempel spisar eller terassvärmare, behöver du ha ett särskilt tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Det ansöker du om hos Räddningstjänsten.

Inköp eller övertagande av verksamhet samt budget

Det ska finnas undertecknade köpeavtal, hyresavtal eller annan dokumentation som visar att du som söker tillståndet också disponerar lokalerna från och med en bestämd tillträdesdag. Du ska också redovisa hur du finansierat köpet eller övertagandet. Det är inte godkänt om du betalat med kontanter.

Den preliminära budgeten ska ge en realistisk bild av hur stor försäljning du räknar med det första året.

Ritningar

De ritningar du skickar in ska dels ge en bild över hela restauranglokalen, alltså även kök, personalutrymmen och andra utrymmen som tillhör verksamheten. Ritningarna ska också tydligt visa var själva serverinsgsytan, där gästerna serveras och dricker alkohol, finns. Om du har en uteservering ska den också markeras på ritningarna.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen påbörjas. Du får betalningsinformation från alkoholhandläggaren.

Upplysningar och mer information

Har du frågor kan du kontakta din handläggare eller kommuens kundtjänst.

Upplysning gällande kassaregister

För all information kring kassaregister och vilka krav som ställs, ta kontakt med Skatteverket.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för serveringstillstånd

Reglerna för serveringstillstånd finns i Alkohollagen (2010:1622). Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Ansökningar om serveringstillstånd ska prövas på objektiva grunder. Det innebär att kraven är höga, men om du uppfyller dem ska du också beviljas tillstånd.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-02