Att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Vill du servera alkohol till allmänheten vid ett specifikt tillfälle, behöver du först ansöka om tillfällligt serveringstillstånd till allmänheten. Det kan till exempel vara vid en festival eller liknande event.

Ju mer komplett din ansökan är från början, desto snabbare kan kommunens handläggare ta sig an din ansökan. Läs på och förbered dokumentation i god tid så underlättar det processen. Tänk på att vara ute i god tid.

Viktigt att tänka på när du ansöker

Ansökan

Ansökningarna handläggs av kommunens alkoholhandläggare. Räkna med att det tar ungefär en månad att få beslut på din ansökan, efter att ansökan är komplett.

Ansökningsavgiften ska vara betald innan vi påbörjar handläggningen. Du får betalningsinformation från din handläggare.

Offentlig tillställning

Ska du arrangera en offentlig tillställning? Då behöver du också ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Matutbud och lokaler

För att få tillstånd behöver du också kunna erbjuda gästerna lagad eller tillredd mat under tiden då du serverar alkohol. Du ska registrera att du driver livsmedelsverksamhet, och det gör du hos kommunens livsmedelsenhet. Kom ihåg att serveringslokalen behöver vara godkäns av räddningstjkänsten.

Personlig lämplighet

Om du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd hos Ängelholms kommun, uppfyller du sannolikt kraven på personlig lämplighet. Om du inte redan har ett tillstånd behöver du uppfylla vissa krav vad gäller personliga och ekonomiska förhållanden. Du som söker ska följa de lagar som finns vad gäller ekonomi, skatter och avgifter.

För att få serveringstillstånd ska de sökande ha goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Sedan den 1 januari 2011 krävs att sökanden godkänns vid ett kunskapsprov som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. När sökande är ett bolag ska minst hälften av personerna enligt ovan ha genomgått provet. Kunskapsprovet görs på stadshuset i Ängelholm efter särskild överenskommelse med alkoholhandläggarna. Undantag från kravet på att genomgå kunskapsprov kan bara göras för den som redan har avlagt provet och/eller har ett gällande serveringstillstånd och när det inte finns skäl att ifrågasätta kunskaperna.

Olägenheter

Serveringstillstånd kan alltid vägras om man befarar att olägenheter rörande ordning och nykterhet ska uppstå eller om särskild risk för människors hälsa föreligger. Detta kan vara fallet till exempel om störningar eller oordning kan befaras eller vid arrangemang som helt eller delvis vänder sig till ungdomar under 18 år. Vid bedömningen läggs stor vikt vid Polismyndighetens och kommunens miljöenhets yttrande.

Ytterligare upplysningar

Kontakta kundtjänst på telefon 0431-870 00 eller din handläggare.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för serveringstillstånd

Reglerna för serveringstillstånd finns i Alkohollagen (2010:1622). Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Ansökningar om serveringstillstånd ska prövas på objektiva grunder. Det innebär att kraven är höga, men om du uppfyller dem ska du också beviljas tillstånd.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-02