Att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Ska du servera alkohol vid en föreningsfest eller kick off? Då kan det röra sig om ett slutet sällskap. Här kan du läsa om vad ett slutet sällskap är och vad som krävs för att få ett serveringstillstånd.

Ett slutet sällskap innebär att du redan på förhand vet vilka gästerna är. Det ska också finnas något som förenar gästarna utöver själva evenemanget, till exempel medlemskap i en förening.

Upplysningar och kommentarer

Ansökan

Ansökningarna handläggs av kommunens alkoholhandläggare. Räkna med att det tar cirka 2-4 veckor att få beslut på din ansökan, efter att ansökan är komplett.

Ansökningsavgiften ska vara betald innan vi påbörjar handläggningen. Du får betalningsinformation från din handläggare.

Slutet sällskap

Med slutet sällskap avses förening eller annan sammanslutning där medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det ska inte vara möjligt att lösa medlemskap till exempel i entrén eller på annat sätt i omedelbar anslutning till arrangemanget. Gästerna ska även ha något annat gemensamt intresse än det aktuella arrangemanget. Vid arrangemang för stora sällskap, till exempel där inbjudan görs genom annonsering, ska tillstånd sökas för servering till allmänheten.

Inköp av alkohol

Starköl, vin spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för serveringen får endast köpas in från Systembolaget. Det är inte tillåtet för gästerna att dricka medhavd alkohol i lokalen.

Lokaler och matutbud

Det finns inte några minimikrav på köksutrustning, däremot ska du kunna servera lagad eller tillredd mat. Vid yrkesmässig servering av mat ska verksamheten vara registrerad hos kommunens livsmedelsenhet.

Personlig lämplighet

De som söker ska ha fyllt 20 år. Tillstånd lämnas endast till person som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

För att få serveringstillstånd ska sökandena ha goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Sedan den 1 januari 2011 krävs att sökanden godkänns vid ett av Folkhälsomyndigheten anordnat kunskapsprov. När sökanden är ett bolag ska minst hälften av personerna enligt ovan ha genomgått provet. Kunskapsprovet görs på stadshuset i Ängelholm efter särskild överenskommelse med alkoholhandläggarna. Undantag från kravet på att genomgå kunskapsprov kan bara göras för den som redan har avlagt provet och/eller har ett gällande serveringstillstånd och när det inte finns skäl att ifrågasätta kunskaperna.

Tillståndshavarens ansvar

Sökanden ansvarar för att ingen servering sker till ungdomar under 18 år och för att nykterhet och ordning råder på serveringsstället. Sökanden ska också se till att den serverade alkoholen inte lämnas vidare till någon som är under 18 år.

Ytterligare upplysningar

Kontakta kundtjänst eller din handläggare på kommunen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-02