Serveringstillstånd frågor och svar

Finns det någon åldersgräns för att jobba på krogen? Kostar det att få serveringstillstånd? Och vad är ett slutet sällskap? Här hittar du vanliga frågor och svar om serveringstillstånd.

Serveringstillstånd är bara en av många delar att hålla koll på för dig som driver eller funderar på att starta en resturangverksamhet. Alkohollagen är omfattande och kan väcka nya frågor.

Vanliga frågor och svar om alkoholtillstånd

Här hittar du en lista på vanliga frågor och svar om hur det fungerar med serveringstillstånd i Ängelholms kommun. Kanske hittar du svaret på just din fråga i listan nedan.

Du som söker ska vara minst 20 år och lämplig, det vill säga inte varit dömd eller misstänkt för brott de senaste tre åren. Du ska också ha betalat skatter och avgifter i tid. Du ska vidare ha kunskap i alkohollagen vilket visas genom ett kunskapsprov.

Provet är webbaserat och görs någon gång efter att du skickat in din ansökan. Du bestämmer en lämplig tidpunkt tillsammans med din handläggare på kommunen.

Du ska ha en lokal som du hyr eller äger, med bord och sittplatser. Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Det ska finnas ett kök med tillräcklig köksutrustning, tänk restaurangkök.

Du ska kunna redovisa hur du har finansierat köpet av verksamheten genom att till exempel lämna in köpeavtal, skuldebrev och kontoutdrag som styrker alla transaktioner.

Eftersom maten ska tillagas på plats behöver du göra en anmälan om livsmedelsregistrering hos miljöförvaltningen också. Skatt- och avgiftsanmälan ska göras hos Skatteverket.

Det måste vara känt på förhand vilka som kommer att delta vid evenemanget innan det äger rum. Ett slutet sällskap har också ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan deltagarna.

Det är inte ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella föreställningen. Det får inte ske någon allmän annonsering om ett evenemang för ett slutet sällskap.

Det ska finnas en deltagarlista över det slutna sällskapet tillgänglig på serveringsstället i samband med serveringen.

Det tar cirka en månad från det att du har lämnat in samtliga uppgifter som behövs.

Du kan själv underlätta handläggningstiden genom att noga följa de anvisningar som finns och genom att snabbt lämna de uppgifter som kommunens livsmedels- och tillståndsenhet frågar efter.

Du betalar en bestämd timkostnad för den beräknade handläggningstiden. Timtaxan beslutas varje år av Ängelholms kommunfullmäktige.

Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd. Avgiften baseras dels på om det finns anmärkningar vid tillsynen eller inte, dels på hur mycket alkohol du säljer på årsbasis.

Om du har serveringstid utöver normaltiden, det vill säga efter klockan 01:00, får du en extra tillsynsavgift per timme.

Även tillsynsavgiften baseras på den aktuella timtaxan.

Nej, det går bra att komplettera senare, men tänk på att det i så fall tar längre tid innan du får ditt tillstånd.

För att tillståndsenheten ska kunna börja handläggningen är det viktigt att, förutom ansökan, också bifoga uppgifter om ägande, beskrivning av verksamheten och ritning.

Nej, däremot behöver du klara ett kunskapsprov om alkohollagen.

Det finns utbildningar som ges av privata aktörer och det är en fördel att ha gått en sådan utbildning inför kunskapsprovet.

Det beror på, men det kan vara svårt att få ett tillstånd då. Vi prövar varje ärende individuellt när en ansökan har kommit in.

I samband med ansökan gör vi en så kallad lämplighetsprövning av personliga och ekonomiska förhållanden. Har du misskött din ekonomi måste du visa att du har levt laglydigt under viss tid. Normalt är det en karenstid på tre år vid brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet innan serveringstillstånd kan komma i fråga.

Det kan vara svårt att få ett tillstånd. Det beror på brottets art. Den generella karenstiden är tre år men vi gör alltid en individuell prövning när en ansökan har kommit in.

Då krävs en ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Exempel på ändrad bolagsform är om en enskild firma eller ett handelsbolag övergår till ett aktiebolag.

Restaurangen ska ha ett eget restaurangkök där maten tillagas eller tillreds från råvaror. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Det räcker till exempel inte med bara sallader och smörgåsar. Alkoholen ska vara ett komplement till maten, inte tvärtom.

Det finns ingen åldersgräns för att jobba på krogen utifrån alkohollagen. Det finns däremot andra föreskrifter från arbetsmiljöverket och i arbetstidslagstiftningen som kan påverka vilken ålder som ska gälla. För att vara serveringsansvarig måste du vara minst 20 år.

Nej.

Normaltiden för alkoholservering på restauranger och på uteserveringar i Ängelholm är från klockan 11:00 till klockan 01:00. Du kan ansöka om utökad serveringstid.

Marknadsför du alkohol ska du marknadsföra lättdrycker och mat. Marknadsföringen får inte uppfattas som påträngande eller uppmanande till ökad alkoholkonsumtion.

Happy Hour och After Work ska vara under en begränsad tid. Om du rabatterar alkohol ska det även finnas rabatterade erbjudanden på mat och alkoholfritt alternativ.

Om du serverar alkholhaltiga drycker ska du också kunna erbjuda motsvarande dryck men utan alkohol. Om du till exempel serverar öl, rött vin och vitt vin ska det finnas ett alkoholfritt alternativ för respektive dryck.

Att bara erbjuda läsk och mineralvatten är inte tillräckligt.

Nej.

Tillståndet är alltid kopplat till en verksamhet, en lokal och en person. Om något av detta ändras behöver du förnya ditt tillstånd.

Ja.

Du ska helst göra det i förväg eller så snart som möjligt efter ändringen.

Uteserveringen ska vara väl avgränsad. Det ska vara tydligt både för gäster och personal var gränsen för serveringsytan går.

Under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna bli serverade ett varierat utbud av mat fram till klockan 23:00. Efter klockan 23:00 räcker det att servera enklare rätter.

Nej.

Alla intäkter av mat och dryck ska bokföras av tillståndshavaren och all köks- och serveringspersonal ska vara anställd av tillståndshavaren.

Den som driver en krog ska lämna in restaurangrapporten senast den 1 mars varje år. Det enklaste är att fylla i uppgifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Om krogen eller verksamheten upphör ska du lämna in rapporten i samband med att du återkallar serveringstillståndet. Rapporten kan då lämnas in direkt till livsmedels- och tillståndsenheten på kommunen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-30