Ansök om markupplåtelse för varuexponering

Ritningen visar vilka uppgifter och mått som är viktiga att få med i din ansökan om tillstånd för varuexponering.

De svarta numererade punkterna i bilden beskriver vilka uppgifter som ska finnas med i din ansökan om tillstånd för varuexponering.

  • Punkt 1 visar varuexponeringens bredd. Varuexponeringen får max vara 0,75 meter ut från fasaden.
  • Punkt 2 visar varuexponeringens längd.
  • Punkt 3 visar att du måste ange på vilken eller vilka adresser varuexponeringen ska stå.
  • Punkt 4 beskriver vilken typ av varuexponering. Till exempel: bänk, blomkruka, varuställ.
Gator, trottoarer och byggnader med måttkedjor för att beskriva vad som gäller vid markupplåtelse för varuexponering. Skiss.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13