Verksamhet inom skönhet och hälsa

Du som driver eller vill starta en verksamhet inom skönhet och hälsa eller solarium, måste göra en anmälan till kommunen. Redan när du börjar planera din verksamhet ska du kontakta kommunen.

Du som driver en verksamhet inom skönhet och hälsa omfattas av hälsoskyddslagstiftningen. Syftet med hälsoskydd är att säkerställa att en verksamhet är en trygg och säker miljö för de människor som vistas där.

Anmälan och tillsyn

Många verksamheter inom skönhet och hälsa är anmälningspliktiga. Det innebär att du behöver göra en anmälan med viss information till kommunen, om att du vill starta en verksamhet.

Kommunen är också tillsynsmyndighet. Det innebär att kommunens inspektörer gör regelbundna kontroller, tillsyn, för att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkraven.

Om du har frågor om tillsynsavgiften eller anmälan är du välkommen att kontakta miljöenheten via kommunens kundtjänst.

Så gör du din anmälan

Använd e-tjänsten högst upp på sidan för att anmäla din verksamhet. Kommunen behöver känna till din verksamhet oavsett om den omfattas av anmälningsplikt eller inte. Var ut i god tid och gör din anmälan senast 6 veckor innan du planerat att starta.

För att vara så förberedd som möjligt, läs igenom materialet i de utfällbara avsnitten nedan.

Du ska göra en anmälan om din verksamhet erbjuder något av följande:

 • Tatuering och kosmetisk tatuering
 • Permanent makeup
 • Microblading
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Microneedling
 • Användande av lansetter
 • Wet cupping/Hijama
 • Fotvård
 • Barberare, användning av rakkniv
 • Frisörer, användning av rakkniv
 • Nagelsalonger, manikyr, pedikyr
 • Öronhåltagning även med håltagningspistol

Lokalen ska har rätt förutsättningar för de behandlingar din verksamhet ska erbjuda. Om du från början vet vad som gäller för en verksamhet är det också lättare att uppfylla hygienkraven. Annars kan du behöva behöva bygga om eller ändra i efterhand. Du ska vara noga med hygien och städning för att minska risker för smittspridning.

 • Tänk på att i ett tidigt skede kontrollera om behöver bygglov!

Om ni är flera som delar lokal så måste var och en göra en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet eller tar över en redan etablerad verksamhet.

Här är en checklista på uppgifter du ska skicka in tillsammans med din anmälan.

 • En ritning som visar en översikt av lokalen. På ritningen ska det framgå var behandlingsrum, handtvättfat, toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av verktyg kommer finnas.
 • Uppgifter om lokalens ventilation (hur stort är luftflödet, hur många personer ventilationen är dimensionerad för) och placering av friskluftsdon.
 • Protokoll från senaste utförda ventilationskontroll (OVK) med luftflödesmätning ska bifogas.
 • Rutiner kring rengöring av verktyg, hygienrutiner innan, under och efter behandling, kemikalieförteckning, riskbedömning, städrutiner och beskrivning av avfallshanteringen.
 • Om du kommer göra hembesök ska du skicka in rutiner för hantering av redskap under hembesök.

Om du startar din verksamhet utan att ha anmält den blir du skydlig att betala en miljösanktionsavgift. Det gäller också om din anmälan kommer in för sent. Var därför noga med att gör din anmälan i god tid!

Kommunen tar ut en tillsynsavgift för att handlägga din anmälan. Avgiften varierar beroende på om verksamheten medför påtaglig eller måttlig hälsorisk.

Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn från och med året efter du gjort din anmälan. För verksamhet där stickande eller skärande redskap används, fotvård undantaget, motsvarar grundklassningen fyra timmar per år. För verksamhet med fotvård motsvarar grundklassningen två timmar per år.

Både den fasta avgiften och timtaxan bestäms ändras med jämna mellanrum och beslutas av Ängelholms kommunfullmäktige.

Viktigt med bra rutiner

Du som erbjuder behandling inom skönhet och hälsa ansvarar för att kontrollera verksamheten och ta fram förebyggande rutiner. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal. Rutiner ska finnas skriftligt och bör bland annat innehålla:

 • Rutiner för hygien och smittskydd i samband med behandling.
 • Hygien-, smittskyddsrutiner och skötselråd för utrustning och instrument. Kontroll av smittreningsmetod.
 • Rutiner för personalens handhygien och arbetskläder.
 • Städschema och städinstruktioner för lokalerna.
 • Rutiner för tvättning av verksamhetens textilier.
 • Information till kund vid behandling om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Rutin för hantering och uppföljning av klagomål.
 • Underhåll av lokal.
 • Kontroll av ventilation och tillräckliga luftflöden.
 • Kontroll av varmvattentemperatur.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter inklusive kosmetiska och hygieniska produkter. Förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten. Korrekt märkning. Rutin för att kontrollera och byta ut produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten, bland annat farligt avfall.

Solarium

Ängelholms kommun ansvarar för tillsyn av solarium utifrån strålskyddslagstiftning och Miljöbalken. Eftersom solarium avger UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador är det viktigt att du följer de krav som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Anmäl din verksamhet

Innan du startar en solarieverksamhet ska du anmäla din verksamhet till Ängelholms kommun. Du gör anmälan skriftligt senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Det är inte tillåtet att starta en solarieverksamhet utan att ha anmält den, eller om du startar den innan din anmälan kommit in till kommunen. Då är kommunen skyldig att åtalsanmäla sin verksamhet.

Avgift för anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn som motsvarande två timmars tillsyn från och med året efter anmälan.

Bra rutiner minskar risken att sola

För att minska riskerna vid solning är det viktigt att du följer Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Var noga med att ha rätt utrustning, att följa åldersgränsen och se till att dina kunder får den information de har rätt till.

Varför har vi hälsoskydd?

Hälsoskydd finns för att alla ska känna sig trygga i sin boendemiljö, på skolor och i förskolor, när vi badar i bassänger eller besöker verksamheter som erbjuder olika skönhetsbehandlingar.

I Ängelholms kommun är det Miljö- och tillståndsnämnden som ansvarar för tillsynen av lokaler och verksamheter som allmänheten har tillgång till. Vissa verksamheter ska anmälas till oss innan de startar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29