Upphandling

För att bli leverantör till Ängelholms kommun måste ditt företag delta i kommunens offentliga upphandlingar. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Göra affärer med Ängelholms kommun

Upphandlingsenheten på Ängelholms kommun ansvarar för och genomför merparten av kommunens upphandlingar. Vi svarar för att gällande lagar och regler följs. Huvuddelen av våra upphandlingar ligger inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU.

Vi använder upphandlingssystemet e-Avrop när vi annonserar upphandlingar.

Du hittar vår avtalsdatabas samt aktuella upphandlingar i e-Avrop utan att skapa ett konto. Men för att få tillgång till samtlig information och ha möjlighet att lämna anbud behöver du skapa ett konto, vilket är kostnadsfritt.

Vill du veta mer?

Du får gärna kontakta oss om du vill veta mer om upphandling inom kommunen. Vi arrangerar årligen leverantörsträffar för information, diskussion och dialog kring offentlig upphandling. Du är välkommen att kontakta oss vid intresse att delta. Vi försöker hålla en leverantörsträff på våren och en på hösten.

Om du undrar hur upphandlingsprocessen ser ut och vad du ska tänka på som leverantör så läs mer om det på upphandlingsmyndighetens webbplats.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-15