Ängelholm gör det omöjliga möjligt

Vision2035-symbolen - tre cirklar där den yttersta kallas PLATSEN, den näst innersta kallas MÄNNISKORNA och den innersta ringen är ANDAN. Illustration.

Den nya visionen för Ängelholm vill skapa en ny positiv och modig anda för framtiden. Vision 2035 kommer att bli vägledande för kommunens arbete i många år framöver. Det handlar om Andan, Människorna och Platsen. Kort sagt: det är tillsammans vi formar framtidens Ängelholm.

Den 27 september 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vision för hela Ängelholm. Omkring tusen engagerade ängelholmare har varit med och delat med sig av mängder av goda idéer om hur vi tillsammans kan skapa ett ännu bättre Ängelholm.

Nyckelorden - andan, människorna och platsen

Tre nyckelord ringar in kärnan i den nya visionen – det är andan, människorna och platsen. Vision 2035 säger, att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm. Det här menar vi:

Andan - vi ska ha mod att tänka nytt

I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det möjliga. Viljan att växa och tänka nytt syresätter hela Ängelholm.

Människorna - tillsammans händer det

I Ängelholm vet vi att vi är bäst tillsammans. Därför möts vi över gränser och får det att hända.

Platsen - här finns plats för liv

Ängelholms unika värden och skönhet ger mängder av möjligheter att skapa ett gott liv för alla människor.

Visionen i sin helhet

Vad menar vi?

Vision 2035 säger att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm. Det här menar vi:

Mod att tänk nytt

I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det möjliga. Vi vågar testa och tänka annorlunda. Vi gör det unika och det oväntade. Vi är banbrytande och har mod att utmana. Ängelholm är människor som vill utveckla och utvecklas. Vi är ständigt i rörelse och bejakar nya idéer och initiativ. Viljan att växa och tänka nytt syresätter hela Ängelholm.
Här finns plats för det omöjliga

Tillsammans händer det

Det är människorna som driver Ängelholm framåt. I Ängelholm är det lätt att mötas över gränser och mellan oss skapas förtroende och gemenskap. Vi vet att vi är bäst tillsammans. Vi skapar framåtdriv och upplevelser med något för alla. Genom dialog och medskapande är vi många som får det att hända.
Här finns plats för engagemang och upplevelser

Plats för liv

Ängelholm är en plats skönhet och njutning i särklass - det vet alla, inte bara vi som bor här. Vattnet strömmar genom hela kommunen och ger glädje och energi till invånare och besökare. Den blå kraften och det gröna lugnet – havet, skogen och ängarna - är värden som vi vårdar och utvecklar. Närhet till både stad och landsbygd skapar unika möjligheter för vår gemensamma utveckling.
Här finns plats för skönhet och liv

Ansök om pengar från Visionsfonden Ängelholm

Har du en idé du vill testa? Något som kan engagera många och bidra till visionen "Ängelholm gör det omöjliga möjligt"? Då har du hittat rätt. Från Ängelholms visionsfond kan du ansöka om upp till 20.000 kronor för att förverkliga just din idé.

Röster om visionen

Robin Holmberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Lars Nyander (S

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kristina Magnusson

Kommundirektör

Liss Böcker (C)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Elisabeth Kullenberg (M)

Kommunfullmäktiges ordförande

Så har visionen tagits fram

Hösten 2019 ställde vi frågan till ängelholmarna: Hur vill du att framtiden ska se ut? Vad är viktigt för dig? Det blev startskottet för resan mot en ny gemensam vision för vår kommun.

Frågor och svar om visionen

Visionen är utgångspunkten för var hela Ängelholm ska vara om femton år. Den ligger till grund för allt: från vad varje enskild kommunanställd gör, upp till våra stora politiska beslut i kommunfullmäktige. Den är alltså en språngbräda och ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen.

En vision är en önskad framtidsbild att sträva mot och inspireras av. En vision är någonting mycket större än ett mål. Den ska ge en bild av vart man är på väg och varför. Den nya visionen ska beskriva riktningen mot en önskad framtid i Ängelholm.

I Ängelholm har vi valt att ta fram visionen tillsammans med invånarna för att skapa en vision som inspirerar och också utmanar oss till att våga ta nya vägar framåt. Den nya visionen ska kunna använ­das av alla i Ängelholm; kommunen, invånare, föreningsliv och näringsliv.

Visionen pekar ut en ny färdriktning och vi vill att den ska samla ängelholmarna och olika aktörer på ett helt nytt sätt. Vi vill se en startpunkt för en ny anda i Ängelholm.

Visionen ska ge oss både energi, inspiration, mod. Men visionen kan också utmana oss att bredda eller byta perspektiven, bli ett nytt mindset. Vi ska inte vänta till 2035, vi ska leva visionen från och med nu! Och vi ska prata mycket och ofta om vad visionen vill säga oss.

Att samlas kring en gemensam vision ger en gemensam färdriktning mot framtiden och ska ge kraft och inspiration till nya idéer och samarbeten. Från Ängelholms kommun ser vi vision 2035 som ett tydligt avstamp mot något nytt.

Visionen visar tydligt att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm och att alla är en viktig del av en helhet. Vi ska förstärka det som vi redan gör och som är bra, vi ska lyfta fram och berätta om goda exempel och vi ska tänka nytt.

Vi är helt övertygade om att det är tillsammans vi kan göra skillnad på riktigt. Varje ängelholmare bidrar på något sätt i att forma och utveckla den här platsen som vi lever och verkar på.

Ängelholms kommun är ju bara en aktör som kan göra skillnad och åstadkomma saker. Utan näringslivet, föreningslivet och alla eldsjälar utvecklas vi inte. Därför drog vi igång visionsprocessen på bred front med dialog och möten mellan många olika människor. Det är genom att tänka nytt och jobba tillsammans som vi kan få positiva saker att hända.

Den här visionen är ett sätt att sända en signal, dels till vår kommunorganisation, men också till varje ängelholmare, privatpersoner och företagare med flera, att vi ska ta nästa kliv, bli mer tillåtande, bli mer öppna och uppmuntrande.

Det är när vi gör det möjligt för andra, för företag och människor med spännande idéer, det är då vi kan uppnå vår vision. Kommunens roll i det hela är att på olika sätt vara katalysator för möjliggörandet.

Det tror vi absolut! När vi sammanställde allt material från våra workshoppar mm, så blev det väldigt tydligt att det finns en stor samsyn i vilken framtid man önskar i Ängelholm. Synpunkterna har gått väldigt mycket åt samma håll oavsett ålder.

Det ofta orden som är startpunkten. Det är med ord och gemensamma överenskommelser vi kommer igång, så ord är viktiga, men det får inte sluta där. Orden är en katalysator för handling.

Visionen pekar ut vart vi vill och vad vi vill vara. Det är en lång, spännande och gemensam resa. Vi ska prata mycket om vår gemensamma vision och inspireras av den. På så sätt kan den bli verklighet.

Dels kommer kommunen att dra igång en del nya initiativ för att få igång nya spännande satsningar i visionens anda. Bland annat skapas en särskild fond, Visionsfonden Ängelholm där ängelholmarna kan söka medel för att testa en ny idé som är till gagn för så många som möjligt. Mer information om Visionsfonden Ängelholm finns här:

Vi kommer också att bjuda in till en årlig visionsdag som ska ge kunskap och inspirera till nya idéer och samarbeten i hela Ängelholms kommun.

Det är viktigt att komma ihåg att beslutet om en ny vision är startpunkten, något av ett nytt kapitel för oss, så vi tror och önskar att den nya visionen ska ge avtryck på olika sätt under många år framöver.

Ängelholms kommun tar den nya visionen på stort allvar och vi ska på olika sätt arbeta för att bli ännu mer av ”möjliggörare” och bjuda in till fler samarbeten i utvecklingen av Ängelholm.

En särskild fond, Visionsfonden Ängelholm har inrättats i början av 2022 där ängelholmare kan söka ekonomiskt stöd för att pröva en god idé.

Varje år ska också en särskild visionsdag, öppen för alla, arrangeras i Ängelholm.

Sex politiker bakom gatupratare som beskriver Vision2035. Foto.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-05