Lärare sitter i klassrum och hjälper en elev som jobbar med en laptop. Foto.
Rubrik

Elever pratar futurum & visioner

Ingress

Aktivieter med 25 elever på Rönnegymnasiet och 70 elever på några av våra grundskolor med frågan "Hur vill du att framtidens Ängelholm ser ut?".

Summering av prioriterade områden för framtidens Ängelholm;

  • Fler och tätare kollektivtrafikförbindelser och cykelinfrastruktur i och till Ängelholm.
  • Ökad trygghet.
  • Delaktighet och nära dialog mellan kommun och medborgare.
  • Fler aktiviteter, mötesplatser och föreningsarrangemang året runt.
  • Utvecklad närhet till naturen och havet.