Skrivbord med kaffekopp och någon som skriver på ett papper med en penna. Foto.
Rubrik

Brev från framtiden

Ingress

 

Politiker och anställda inom Ängelholms kommun bjöds in att bidra i visionsarbetet genom att skriva ett "brev från framtiden", ett brev där man berättar om hur man vill uppleva Ängelholm år 2035. 

Röster från de ca 70 brev som kom in;

  • Fler aktiviteter och naturliga mötesplatser/sammankomster.
  • Satsa på utbildning, både den tidiga utbildningen och den högre utbildningen. Det skapar attraktionskraft för kommunen och möjliggör innovation. Campus Ängelholm.
  • Utveckla närheten till naturen – stranden, ån, skogarna. Tillgängliggör dem och skapa mervärde.
  • Ökad hälsa och välbefinnande – från friskvård till infrastruktur.
  • Koppla samman Ängelholm med andra platser, med hållbarhet i fokus.
  • Gemenskap och möten över gränser.

”Vår region kommer vara stekhet 2035. Vi kan ta vara på allt – människor, miljö, möten och mark!”