Rubrik

Dialogmöte på Catena arena

Ingress

135 inspirerade deltagare från allmänhet, föreningar och näringsliv bidrog i två dialogmöten med värdefulla tankar om framtidens Ängelholm.

”Det ska spraka om Ängelholm!” var kontentan av kvällen.

Summering av prioriterade områden för framtiden;

  • Naturen och havet – det gröna och blå ger livskvalitet och attraktionskraft.
  • Ängelholm bör ligga i framkant gällande hållbarhet.
  • Gränsöverskridande mötesplatser. Tilltro till att våga testa och tänka nytt.
  • Kulturutbud, aktiviteter och upplevelser.
  • Utbildning för framtiden attraherar yngre och möjliggör för att bo kvar.
  • Gemenskap och samverkan.