Rubrik

Samtal & reflektioner i stadshuset

Ingress

120 st politiker och kommunala tjänstepersoner på dialogmöten i stadshuset för att tillsammans diskutera framtiden.

”Möjligheternas kommun” var kontentan av dessa möten.

Viktiga områden som lyftes under dessa dialogmöten;

  • En attraktiv och levande kommun med möjlighet till god livskvalitet.
  • Ta vara på kusten, hav, sjöar och åar.
  • Utveckla offentlig service, mötesplatser och utbildning.
  • Satsa på turism, kultur och evenemang.
  • Trygghet och tillgänglighet.
  • En inkluderande kommun. En kommun för unga.
  • Hela kommunen ska leva.
  • Arbeta med hållbarhet.
  • Våga sticka ut!
  • Utveckla samverkan mellan olika parter.