Dialogmöte där KS ordförande står på scenen tillsammans med en konsult. Foto.
Rubrik

Samtal och tankar om framtiden

Ingress

Våren 2020 arbetade vi med vår framtidsbild. Ett stort antal kreativa dialogmöten arrangerades med invånare, föreningar, företagare, skolelever, politiker och tjänstepersoner. Den gemensamma frågan var: Vad ska vara utmärkande för Ängelholm i framtiden?