Flicka springer på stranden med en drake. Vit text på blå botten med vad kommunen menar  ed visionen i form av förklaring av nyckelorden Andan, Människorna och Platsen. Foto.
Rubrik

Summering & formulering

Ingress

När vi räknar samman så har nära tusen ängelholmare varit med och delat med sig av både idéer och engagemang för Ängelholms utveckling. Det har varit privatpersoner, företagare, föreningar, politiker, barn och ungdomar. Och naturligtvis också kommunens egna medarbetare. Engagemanget har varit stort!

Efter alla intressanta samtal med synpunkter och insikter, påbörjades arbetet med att formulera själva visionen i ord. Resultatet från omvärldsanalysen och dialogmötena blev viktiga delar i underlaget.