Någons händer skriver på en laptop. Foto.
Rubrik

Digitala idéer och tankar

Ingress

Via formulär på vår webbplats har invånarna haft möjlighet att lämna synpunkter och tankar om framtidens Ängelholm, och ca 120 stycken har vi fått in!

Så här säger man i synpunkterna via webbplatsen:

  • Stor uppskattning för stadskänslan samt närheten till naturen och havet.
  • Känslan av att kommunen lyssnar!
  • Fokusera på hållbarhet, både för djur och natur samt för näringen.
  • Mötesplatser för alla. Inkludera flera.
  • Bevara och utveckla närheten till naturen, men också till andra platser.
  • Satsa på turismen – här finns ju allt!
  • Tänk innovativt i nya banor – spänn bågen!