Rubrik

UFM bidrar med sinne för framtid

Ingress

I mars 2020 hölls en workshop med 15 medlemmar från ungdomsfullmäktige. Samtalen kretsade först kring vad som är positivt med Ängelholms kommun idag, för att sedan att handla om hur Ängelholm ska vara år 2035.

Några punkter man enades om är viktiga för framtidens Ängelholm:

  • Våga stick ut hakan!
  • Utveckla närheten till naturen – för alla!
  • Fler aktiviteter.
  • Utveckla kommunikationerna med hållbarhet i fokus, t ex kollektivtrafik och cykelvägar.